Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Engesvang Børnehus

Velkommen til Engesvang Børnehus, hvor vi glæder os til at se børn og forældre i vores nye fine lokaler på Gl Kongevej.

Lidt historik:-)

Huset
Engesvang Børnehuse er egentlig oprindeligt startet som et fritidshus i 1984, som rummede 45 børn i alderen 6 - 14 år. De havde til huse i den gamle inspektørbolig, måske bedre kendt som "Trøstes Hus", ved skolen. Den 1/10- 1987 flyttede fritidshuset i nye lokaler på Birkevej 15, hvor institutionen rummede 22 børnehavebørn, 22 fritidshjemsbørn og 30 klubbørn.

Klosterlund
Over årerne voksede behovet for pasning, og i 1993 startede 20 fritidshjem børn i den tidligere fodermesterbolig på klosterlund. I 1996 blev yderligere m2 stillet til rådighed, og i 1997 rummede Klosterlund 60 børn fordelt mellem børnehave og fritidshjem.

Da Broen startede i 2005 for alle de skolesøgende børn, blev Klosterlund til den børnehave som mange af jer har kendt til og måske været en del af, med plads til 40 børnehavebørn i alderen 2,9 - 6 år.

Landsbyen
I 1998 Efter en midlertidig løsning i et annex i en villa på Dybdalsvej opstod Landsbyen, i en tidligere flygtningepavillon opsat på Birkevej 13, som jo var nabo til Huset. Landsbyen havde plads til 40 børn.

Broen
I sommeren 2002 måtte klubbørnene (3-4 klasse) midlertidigt flytte pga.pladsmangel i Huset. Der blev oprettet en afdeling på Engesvang skole, som samtidig blev udvidet med 60 pladser. Dette løste dog ikke alle pladsproblemerne og Broen blev bygget og indviet i 2005.

Engesvang Børnehus
Der har været mange ændringer i strukturen på alle 4 matrikler gennem årerne, men i 2020 kunne alle børnehavebørn og personaler samles under ét tag i vores lækre nye institution på Gl Kongevej 107. Vi har som noget helt nyt sagt goddag til de helt små, da vi også har fået en vuggestuafdeling. Samlet har vi plads til 130 børnehavebørn og ca. 20 vuggestuebørn.

 

 

 

 

 

Engesvang Børnehuse
Gl Kongevej 107   -  7442 Engesvang
Tlf: 99 60 50 30