Gå til hovedindhold

Vision og værdigrundlag

Vision og værdigrundlag for Engesvang Børnehus

Vision og værdigrundlag

Vision

Engesvang Børnehuse, stedet hvor vi trives og udvikles i fællesskab.

Værdigrundlag

I Engesvang Børnehuse arbejder vi engageret ud fra følgende 3 værdier:

  • Trivsel
  • Fællesskab
  • Udvikling

Trivsel

 alle tager ansvar for, at vi trives individuelt og socialt
 der er plads til humor og alvor
 der er balance mellem udfordringer og kompetencer
 en tydelig struktur skaber plads til spontanitet, nærvær og fordybelse

Fællesskab

 vi ser potentialet i forskelligheder
 alle er en del af et forpligtende fællesskab
 vi er hinandens forudsætninger og vi gør hinanden bedre
 det er et trygt og rart sted at være

Udvikling

 vi har fokus på kompetencer og potentialer
 den pædagogiske praksis er kendetegnet ved et fælles fagligt fundament
 vi er dynamiske, nysgerrige og stræber efter den bedste løsning
 sparring og videns deling er forudsætninger for sammen, at blive bedre


De 3 værdier er gensidigt afhængige og understøtter hinanden. Vi arbejder med
værdierne på 3 arenaer og er bevidste om, hvilken arena vi bevæger os på.

De 3 arenaer er: børn, personale og forældre.

Du kan se en tegning af vores værdigrundlag her (pdf)