Gå til hovedindhold

Børnehaven

Børnehaveafdelingen i Engesvang Børnehus

Børnehaven har plads til 130 børnehavebørn i alderen 3 - 6 år, men har indskrevet ca. 105 børnehavebørn.

Børnene er fordelt i 3 fløje / teams, Byhuset, Alléhuset og Skovhuset.

Byhuset og Alléhuset fungerer som aldersintegreret med børn i alderen 3 - 4,5 år. I Skovhuset har vi de børn, der er på vej i skole. Organiseringen giver os mulighed for målrette vores aktiviteter og pædagogiske praksis ud fra børnenes udvikling og behov.   

I hver fløj har vi 6 ansatte, der har ansvaret for en børnegruppe på 30-40 børn. Børnetallet varierer hen over året, da vi kører med en årsnormering.

Når I har skrevet jeres barn på ventelisten, vil I modtage et tilbud om børnehaveplads den måned, barnet bliver 3 år.

Når I har modtaget tilbuddet, er I velkommen til at kontakte os, så vi kan planlægge et opstartsmøde sammen med personalet fra det team, hvor barnet skal starte. Ved samtalen aftaler vi nærmere om opstarten og hvordan vi sammen kan støtte barnet, så det oplever en tryg start i børnehaven.

Det kan være overvældende både for barnet og jer at starte i børnehave. Barnet møder mange nye børn og voksne i ukendte omgivelser og derfor gør vi alt hvad vi kan for at skabe en tryg og forudsigelig hverdag.

Vi vil opfordre til, at I prioriterer en god indkøring og sætter god tid af, så I kan deltage nogle timer sammen med jeres barn de første dage i børnehaven. Herefter opfordrer vi til, at dagene ikke bliver for lange, så barnet stille og roligt vænner sig til børnehaven og den nye dagligdag.

Efter en kort indkøringsperiode, er det vores erfaring, at barnet bliver tryg og indgår i lege med de andre børn.