Gå til hovedindhold

Vuggestuen

Vuggestueafdelingen i Engesvang Børnehus

Barnevogne ved siden af hinanden indendørs

Vuggestuen i Engesvang Børnehus er normeret til 33 børn i alderen 0-3 år.

De 33 børn er fordelt i 4 grupper på 3 stuer og et fællesrum. De 3 af grupperne, Humlebierne, Sommerfuglene og Mariehønsene er aldersintegrerede.

Den 4 gruppe, Græshopperne, er en gruppe, hvor børnene er på vej i børnehave. Græshopperne er sammensat med udgangspunkt i, hvor børnene er udviklingsmæssigt mere end alderen.

Børneantallet i 3 grupper er cirka 8 og 9 i den sidste, men antallet kan variere i størrelse med udgangspunkt i børnenes behov.

Den vigtige start

Berit Østergaard Knudsen: Teamkoordinator

Mette Kjær Jeppesen

Anita Prüsse Mark                

Else Marie Pedersen             

Christian Høgh

Michelle Skyum

 

Når I har fået en plads i vuggestuen, er I velkomne til at kontakte os med henblik på opstarten.

Vi vil gerne mødes med jer og jeres barn til en opstartssamtale, hvor vi får oplysninger omkring jeres barn og hvor I får indsigt i vores dagligdag og rammer.

Vi har kun en start og det er derfor vigtigt, at vi er i tæt kontakt og løbende følger op på, hvordan det går med barnet i vuggestuen. Det kan være overvældende både for barnet og jer at starte i vuggestue. Barnet møder mange nye børn og voksne i ukendte omgivelser og derfor gør vi alt hvad vi kan for at skabe en tryg og forudsigelig hverdag. Efter en kort indkøringsperiode, er det vores erfaring, at barnet bliver tryg og indgår i lege med de andre børn.

Vi vil opfordre til, at I prioriterer en god indkøring og sætter god tid af, så I kan deltage nogle timer sammen med jeres barn de første dage i vuggestuen. Herefter planlægger vi dagene sammen, så de ikke bliver for lange for barnet. På den måde vænner barnet sig til vuggestuen og den nye dagligdag.

Personalet vil tage hensyn til jeres barns vaner og væremåde så meget som muligt.

Har I tid og lyst, er I velkommen til at kigge ind - også før opstart.

 

6.25 – 7.00      Morgenmad i fællesrummet (fjernes kl. 7.00)

 

7.30                 Vi åbner 2 stuer og deler børnene op i mindre grupper

 

8:30 – 9:00      Formiddagsmad (helst ingen afleveringer i dette tidsrum)

 

9.00 – 10.30   Gruppetid

                     

10.30 – 11.00  Frokost

 

11.00 - 11.30  Sovebørn puttes

 

13.30 –          Eftermiddagsmad

 

14.00 –          Nogle går på legepladsen og andre deles op i mindre grupper på stuerne

 

OBS: I Vuggestuen putter vi også om formiddagen, hvis der er behov for det.