Gå til hovedindhold

Læreplan og tilsynsrapport

Engesvang Børnehus' læreplan og tilsynsrapport

Læreplan

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter og daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Her kan du læse vores læreplan:

Læreplan 2021

Evaluering af læreplan

 

Tilsyn

Du kan læse tilsynsrapporten fra 2022 her (pdf)