Gå til hovedindhold

Alkoholpolitik

Alkoholpolitik

Illustration af vinflasker vedr. alkoholpolitik

Alkoholpolitik for Engesvang Børnehus

Som personale er vi rollemodeller for børnene, og må være professionelle frem for private.
Alkoholpolitikken er et udtryk for, at vi som institution har en klar og funderet holdning til alkohol.
Politikken gælder i øvrigt alle former for misbrug, som svækker mennesker dømmekraft (læs;
stofmisbrug, pillemisbrug mv.).


En alkoholpolitik vil altid være en balance mellem:
• at alkohol er en del af danskernes kultur.
• at vi i en børnehave er ansatte til at varetage børnenes tarv og anskue problematikkerne i
børnehøjde.
• at børn, der har negative erfaringer med alkohol, ikke kan skelne mellem én øl og mange øl.


Indholdsfortegnelse
1. Alkoholpolitik på arbejdspladsen.
2. Arrangementer afholdt af Engesvang Børnehus.
3. Hvordan handler personalet, hvis de har en mistanke om, at forældre, der afhenter børn, har
drukket alkohol?
4. Formidling af alkoholpolitikken.

Ad. 1 Alkohol på arbejdspladsen

• Medarbejderen må ikke drikke alkohol i arbejdstiden. Dog kan der serveres en genstand ved
særlige lejligheder, hvor der ikke er børn tilstede.

Ad. 2 Arrangementer afholdt af Engesvang Børnehus

• Arrangementer er altid børnenes fest, og derfor er det børnenes oplevelser vi skal tage
udgangspunkt i og relatere til "hvad oplever børnene som godt”.

• Ved arrangementer arrangeret af børnehaven serverer vi ikke alkohol. Dog kan der serveres et glas
gløgg til pårørende ved julearrangementet.

Ad. 3 Hvordan handler personalet, når de har en mistanke om, at forældre, der afhenter børn er
påvirket af alkohol

• Personalet gør den pågældende forælder opmærksom på, at de kan lugte eller se, at personen er
påvirket af alkohol. Gør i samme forbindelse opmærksom på, at de selvfølgelig ikke kan vide i
hvilket omfang. Det er vigtigt, at påtalen sker ud fra en nysgerrig og imødekommende dialog
således, at konflikten ikke optrappes.

• Hvis vi vurderer at forælderen ikke er i stand til at køre, kan vi tilbyde en kop kaffe og en rolig
snak, og evt. tilbyde at køre barnet og forælderen hjem eller skaffe en taxa.

• Kontakter evt. hjemadressen eller andre pårørende for at sætte dem ind i situationen.

• Vi kan ikke nægte at udlevere et barn til berusede forældre, men vi skal fortælle, at vi har pligt til
at underrette forvaltningen samt at vi kontakter politiet. Skriv ned, hvad der er sket med dato og
klokkeslæt.

• Hvis forældrene udviser voldelig eller truende adfærd meddeles det forvaltningen.

• Lederen af institutionen indkalder efterfølgende forældrene til samtale med to formål: At signalere
at beruset adfærd i børnehaven er uacceptabelt, og at afklare om der eksisterer et egentligt misbrug.

• Selve samtalen og en evt. opfølgning vil altid være med den vinkel, at det er barnets trivsel, vi skal
værne om.

Ad. 4 Formidling af alkoholpolitikken

• Alkoholpolitikken er tilgængelig på børnehavens hjemmeside.

• Nye ansatte orienteres ved ansættelsen og forældre orienteres ved første samtale om børnehavens
Alkoholpolitik.

Godkendt i bestyrelsen og MED udvalg juni 2016